Tijdelijke zorg

Ook al kunt u nog heel veel zelf, soms heeft u (plotseling) extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na verblijf in het ziekenhuis. U bent dan tijdelijk niet in staat zelfstandig te wonen. U kunt in dat geval bij ons terecht. Het is de bedoeling dat u na dit tijdelijke verblijf weer terugkeert naar uw eigen woning. Wij bieden verschillende vormen van tijdelijk verblijf:

Eerste Lijns Verblijf (ELV)
Als het om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen en het noodzakelijk is dat u tijdelijk bij ons verblijft, dan kunt u gebruik maken van deze vorm van verblijf. De huisarts stelt hiervoor de indicatie. Voor uw verblijf kan eventueel ook extra verpleging, verzorging of paramedische zorg geregeld worden.

Logeeropvang Wlz en Kortdurend verblijf WMO
U kunt tijdelijk bij ons verblijven om uw vaste mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Dit geeft uw mantelzorger een adempauze om tot rust te komen of met een korte vakantie te gaan. Dit is mogelijk met een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg of met een indicatie Kortdurend Verblijf van de gemeente. 
Logeeropvang op particulier basis behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u conact opnemen met cliëntadviseurs. Gerda Bisperink en Karin Evering staan u graag te woord! U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken via 0541 513433 of een bericht sturen naar clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl