Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert onze Directeur Bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Zorgfederatie Oldenzaal. De raad kijkt onder meer of we onze doelstellingen halen maar ook naar onze strategie en mogelijke risico’s binnen onze organisatie, naar de financiële verslaglegging en dat we netjes de wetten en regels naleven. Daarnaast kijkt de Raad van Toezicht of we als zorgorganisatie op passende wijze onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uitvoeren.


De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

De heer Gerard J.B. Kleinsmann (voorzitter)
Gepensioneerd, voorheen rector Scholengemeenschap
Aandachtsgebieden: Voorzitterschap en auditcommissie
Mevrouw Trees I. Poutsma (vice-voorzitter)
Gepensioneerd, voorheen regiodirecteur gehandicaptenzorg
Aandachtsgebieden: Vice-voorzitter en commissie veiligheid en kwaliteit

De heer Hendrik Jan Boer (lid)
Aandachtsgebieden: Auditcommissie
Mevrouw Ceciel Holtmaat-ten Voorde (lid)
Aandachtsgebieden: commissie Kwaliteit en Veiligheid, contactpersoon RvT voor Clientenraad
Mevrouw Mirjan Oude Vrielink
vervult per 1 juli 2014 de functie