Partners


NoaberZorg
Zorgfederatie Oldenzaal participeert in deze regio in NoaberZorg. Dit is een samenwerkingsproject met Enschedese partners die net als wij kleinschaligheid van de organisatie hoog in het vaandel dragen: Zorggroep Manna, Bruggerbosch en Zorgcentrum De Posten. In NoaberZorg geven wij en de andere organisaties vorm aan de menselijke maat en de kleinschalige zorg. Daarbij behouden de afzonderlijke organisaties nadrukkelijk hun eigen identiteit. We profiteren waar nodig en waar het kan van elkaars deskundigheid en capaciteiten.
 
Michgoriushuis- Stichting Welzijn Ouderen:
In Oldenzaal zelf werkt Zorgfederatie Oldenzaal samen met het Michgoriushuis - Stichting Welzijn Ouderen Oldenzaal (SWO). Als stichtingen functioneren we onafhankelijk van elkaar; maar we maken ook hier gebruik van elkaars deskundigheid en expertise. Dat werkt vaak kostenbesparend en draagt bij aan een betere kwaliteit.

Verder werkt de Zorgfederatie (incidenteel) samen met bijvoorbeeld:
  • Zorgkantoor
  • CIZ
  • InterZorg Ouderen
  • De woningbouwcorporaties WBO Wonen en Habion
  • De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser
  • Ouderenbonden
  • Impuls
  • NZa, IGZ en TNO Zorg en Bouw
  • Opleidingsinstituten
  • Ketenzorgpartners zoals bijvoorbeeld Zorggroep Sint Maarten en Carint.