Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle werknemers in de organisatie, ongeacht werkplek, functie en positie. Vanuit het oogpunt van welzijn, positie en belangen van medewerkers draagt de ondernemingsraad bij aan het (algemeen) organisatiebelang, goed werkgeverschap en onderlinge samenwerking. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur.
 
De ondernemingsraad bestaat uit zes leden:
- Marcel Dijkhuis                                  voorzitter
- Monique van Benthem                      vice-voorzitter
- Erik Derkink
- Annemiek Maartens
- Diane Peterman
- Wouter Soppe
- Karin Hoving                                     secretaris