Nieuwe toekomstplannen Zorgfederatie wegens veranderingen in Ouderenzorg

Met deze toelichting willen wij u informeren over de landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het antwoord hierop van Zorgfederatie Oldenzaal.


De landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg vanaf 2013 zijn groot:
 • De verzorgingshuizen worden op korte termijn opgeheven
 • Ouderen met lichtere zorgbehoeften moeten zolang als mogelijk thuis blijven wonen of gaan wonen in zorgwoningen.
 • Verpleeghuizen blijven bestaan voor cliënten met zware zorg (indicatie ZZP 5 tot en met 8).
 • Het grootste deel van de thuiszorg en de langdurige zorg wordt in 2015 de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeentes
 • Bij de zorgverzekering blijft alleen nog de wijkverpleegkundige zorg
 • Grote bezuinigingen van 2014-2018

Dit betekent dit dat alleen de allernoodzakelijkste ouderenzorg nog wordt vergoed. Veel minder algemene voorzieningen voor ouderen worden vergoed door zorgverzekeraars en gemeente. Ouderen en hun familie zullen steeds meer zelf gaan bijdragen dan voorheen aan huur, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, zorg en extra service en diensten.

Het antwoord van Zorgfederatie Oldenzaal hierop is het volgende:

We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. De gezondheidszorg mag dan wel veranderen, maar ouderen blijven bestaan met hun behoefte aan zorg en aanvullende dienstverlening. We gaan ons als Zorgfederatie aanpassen aan datgene wat ouderen nodig hebben in de komende 20 jaar op de gebieden zorg, wonen, welzijn en aanvullende diensten.

Wat gaan we doen?

1. Zelfstandig verder als kleinschalige organisatie
We gaan zelfstandig verder als kleinschalige zorgorganisatie voor ouderen in Oldenzaal en omgeving. We blijven geloven in kleinschaligheid en de menselijke maat. In medewerkers en vrijwilligers met hart voor de zaak en vakmanschap. In medewerkers en vrijwilligers die in samenwerking met cliënten en familie goede zorg en diensten leveren die vertrouwd voelen.

2. Drie nieuwe zorglijnen
We gaan ons inzetten voor drie nieuwe zorglijnen:

Zorglijn 1: Verpleeghuiszorg
We hebben geluk gehad en ons harde werken van de afgelopen jaren is beloond. Wij hebben als laatste van Nederland een verpleeghuiserkenning gekregen en leveren nu verpleeghuiszorg, waardoor Scholtenhof en Mariahof blijven bestaan.
We geven verpleeghuiszorg aan ongeveer 110 cliënten in huiselijke en warme sfeer. Dit is zowel verpleeghuiszorg voor dementerende cliënten als voor ouderen met een lichamelijke beperking. Dit doen we in gebouwen waarin iedere cliënt straks een eigen individueel appartement met sanitair heeft en daarnaast de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van gezamenlijke huiskamers. Daarbij horen kleine zorgteams met vakkundige en hartelijke zorg- en dienstverlening in samenwerking met medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers.

Zorglijn 2: Zorgwoningen met aanvullend pakket van zorg en plusdiensten
Onze 150 aanleunwoningen worden Zorgwoningen die zorgalarmering hebben, rolstoeltoegankelijk zijn en sanitair hebben waarin gemakkelijk de zorg kan worden verleend. Bewoners huren de woningen zelf en kunnen daarbij een bijbehorend zorg- en dienstverleningspakket van ons afnemen. Ouderen met lichte zorg die vroeger naar een verzorgingshuis gingen, kunnen hier zelfstandig en met onze ondersteuning wonen.

Zorglijn 3: Thuiszorg in de wijk vanuit ThuiszorgCentrumOldenzaal
De thuiszorgafdeling van Zorgfederatie Oldenzaal werkt in wijkteams en staat goed bekend (volgens weekblad Elsevier horen we zelfs bij de 8 besten van Nederland). Deze afdeling is inmiddels uitgegroeid tot het ThuiszorgCentrum van Oldenzaal met veel cliënten in Oldenzaal en omgeving.
Het is nog onduidelijk hoe de thuiszorg zich in Nederland en Oldenzaal gaat ontwikkelen als deze zorg vanaf 2015 door de gemeente wordt geregeld. We zetten ons echter in om vanuit ons Thuiszorgcentrum Oldenzaal de goede zorg te blijven verlenen samen met de gemeente en andere Oldenzaalse partners in zorg en welzijn.
De nieuwe eigen uitvalsbasis van ThuiszorgCentrumOldenzaal zit aan de Beatrixstraat 4a in Oldenzaal en wordt op 6 september geopend door burgemeester Th. Schouten. Alle Oldenzalers kunnen een gratis lidmaatschap krijgen voor ThuiszorgCentrumOldenzaal en op 7 september is de open dag voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.
 
3. Plannen voor aanpassing van de gebouwen in komende jaren
De volgende plannen worden op dit moment voor de gebouwen gemaakt:
 • Scholtenhof wordt vanaf 2013 in fasen gerenoveerd om aangepaste huisvesting te realiseren voor cliënten met verpleeghuiszorg.
 • In Mariahof verandert er in de komende jaren weinig. Er blijft daar voorlopig een mix wonen van cliënten met lichte en zwaardere zorg. Wel zullen er geringe aanpassingen worden gedaan voor de zorgverlening in de overgangsperiode (zoals huiskamers op de verdiepingen en dergelijke)
 • Nieuwbouw voor mensen met dementie in Oldenzaal. Het streven is rond de 40 plaatsen te realiseren voor kleinschalig wonen. Als dit gerealiseerd is kunnen de dementerende cliënten van Mariahof naar die locatie verhuizen. Het streven is dit te realiseren binnen 3-5 jaar. Daarbij is de wens dat dit plaatsvindt in Berghuizen, de binnenstad of in de nabijheid van Scholtenhof.
 • Onderzoek is gestart samen met WBO Wonen naar de mogelijkheid of het gebouw van Mariahof aan de Beatrixstraat over een aantal jaren gerenoveerd kan worden voor lichte zorg waarbij wonen en zorg gescheiden wordt, net zoals bij de zorgwoningen.
 • De aanleuncomplexen De Beatrix en De Potskamp worden van aanleunwoningen omgebouwd naar zorgwoningen om daarin beter en langer zorg te kunnen verlenen. De bedoeling is om de badkamers te vergroten en de appartementen nog meer rolstoeltoegankelijk te maken. De wens is dat deze renovatie plaatsvindt in 2013-2015.

De aanpassingen van de gebouwen zijn nu nog plannen. Op het moment dat het voor de afzonderlijke gebouwen echte besluiten zijn geworden zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd. Cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers zullen ook worden uitgenodigd voor bijeenkomsten waarin mondeling toegelicht wordt wat er gebeurt en hoe het zal gaan.

4. Kleine zelfstandige teams
De nieuwste inzichten geven aan dat niet de organisatie het belangrijkste is, maar dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening zich afspeelt in de teams tussen medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familie. Dat maakt dat we werken in kleine zelfstandige teams. In die teams krijgen medewerkers en vrijwilligers meer ruimte om zelf keuzes te maken samen met cliënten en hun familie. De organisatie gaat de teams daarin ondersteunen. In de komende tijd gaan we in gesprek met alle teams hierover. Ook zullen er bijeenkomsten zijn waarin we in gesprek gaan met de cliënten (en hun familie) over wat zij belangrijk vinden.

5. Plusdiensten voor ouderen
Voor ouderen worden veel voorzieningen afgebouwd terwijl er wel behoefte aan is. We zijn gestart met het verlenen van plusdiensten voor onze cliënten en we gaan ons ervoor inzetten om meer plusdiensten te ontwikkelen. De plusdiensten kunnen bij ons worden afgenomen tegen een kostendekkende vergoeding. Te denken valt aan een klussendienst, huishoudelijke hulp, wasservice, maaltijden, tuindienst, kapper en dergelijke. Op 27 september start bijvoorbeeld de Boodschappenbus Oldenzaal. Deze is samen met de gemeente en service in de stad ontwikkeld. Wethouder Christenhusz zal daarvoor het startsignaal geven.

Met onze hartelijke medewerkers en vrijwilligers hopen we nu en in de toekomst aan u de goede zorg te blijven verlenen die vertrouwd voelt.