Klachten

Het uiten van een klacht kan bijdragen tot verbetering van zorg en onderlinge verhoudingen. Een klacht is namelijk vaak gezonde en opbouwende kritiek en daar kunnen we iets mee doen, daar kunnen we van leren. Ons motto is:

Uw klacht is ons beste advies!


Met dit motto wil Zorgfederatie Oldenzaal uitdrukken, dat klachten van cliënten worden gezien als een mogelijkheid om het beleid van de organisatie te verbeteren. Om het motto kracht bij te zetten wordt op klantvriendelijke wijze omgegaan met klachten van cliënten. Een open houding en een laagdrempelige klachtenbehandelingsprocedure moeten hieraan bijdragen.
Onder een klacht wordt iedere algemene uiting van onvrede verstaan. Dit kan onvrede zijn over een handeling van een medewerker of het nalaten daarvan, dat gevolgen heeft voor de cliënt. Het kan ook onvrede zijn over genomen besluiten door de Zorgfederatie of door een medewerker, dat gevolgen heeft voor de cliënt.

Binnen Zorgfederatie Oldenzaal zijn twee cliëntenvertrouwenspersonen werkzaam, met als hoofddoel de individuele klachtenbehandeling laagdrempelig te maken. Daarnaast is er binnen Zorgfederatie Oldenzaal een klachtencommissie werkzaam. De klachtencommissie is een onpartijdige commissie. Zij staat niet in de lijn van de organisatie. De commissie is een adviescommissie van Zorgfederatie Oldenzaal. De oordelen van de klachtencommissie zijn niet bindend; zij hebben het karakter van een zwaarwegend advies.

Meer informatie over de manier waarop Zorgfederatie Oldenzaal met klachten omgaat, vindt u in de folder Klachten en in het klachtenreglement van Zorgfederatie Oldenzaal.
Tevens hanteert Zorgfederatie Oldenzaal een klokkenluidersregeling.