Cliëntenraad

Zorgfederatie Oldenzaal vindt de mening van de cliënten belangrijk bij het vaststellen van het beleid binnen de organisatie. Onze Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de directeur bestuurder. De Raad behartigt de belangen van de cliënten van onze woonzorgcentra, huurders in de aanleunwoningen en onze thuiszorgclienten.


De leden van de Clientenraad zijn:
de heer J.J.A.M. Christenhusz (voorzitter)
mevrouw A. Olde Damink-Groener, aandachtsgebied Thuiszorg (vice-voorzitter)
de heer H. Meinders, aandachtsgebied algemeen en financiën
mevrouw D. van der Meché, aandachtsgebied vertegenwoordiging van cliënten psychogeriatrie
mevrouw A. Reinders, aandachtsgebied Scholtenhof
mevrouw L. Platvoet, aandachtsgebied Mariahof
de heer R. Wubben, aandachtsgebied Thuiszorg
mevrouw J. Eppink, aandachtsgebied aanleunwoningen
Secretariële ondersteuning: mevrouw Rebecca Bos-Martherus