Behandeling

Het kan zijn dat u intensievere zorg nodig hebt als u in Scholtenhof woont. In dat geval kunnen wij u het volledige verpleeghuispakket bieden, als u dat nodig hebt. Onze specialist ouderengeneeskunde (de vroegere verpleeghuisarts) wordt dan uw nieuwe behandelaar en vervangt de huisarts. U kunt dan gebruikmaken van de diensten van het vaste behandelteam. Daarin zitten een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, een diëtist en een logopediste.
Met dit behandelteam zijn wij in staat de zorg te bieden die u nodig hebt.

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met onze cliëntenadviseur.